Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Az alábbiakban összefoglaljuk az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

{youtube}WUK0YFLv2WA|300|225|0{/youtube}

1. Érintett évfolyamok

A középiskolában a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva célszerű a közösségi szolgálatot teljesíteni, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. A szolgálat elvégzése legkésőbb az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjáig igazolható.

2. A közösségi szolgálaton belül folytatható tevékenységek területei

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási, 
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi, 
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az a) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania a tanulót fogadó intézménynek.

3. Térbeli korlátozás

A közösségi szolgálat a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, de legfeljebb ezeknek 30 kilométeres körzetén belül szervezhető meg.

4. Az időkeret felosztása

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tarthat. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. Figyelembe kell venni továbbá, hogy

 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése TANÍTÁSI NAPOKON alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben TANÍTÁSI NAPOKON KÍVÜL ALKALMANKÉNT LEGKEVESEBB EGY, LEGFELJEBB ÖTÓRÁS időkeretben végezhető.
 • A 18 év alatti a tanuló 20 óra és 6 óra között tevékenységet nem végezhet.

5. Fogadó szervezet lehet

 • a helyi önkormányzat (közszolgáltatások, katasztrófavédelem)
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (hitéleti, közcélú, működésével összefüggő tevékenység)
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • közoktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtár
 • közművelődési intézmény

6. A közösségi szolgálat dokumentálása:

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A tevékenység követésére a tanuló Közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit.

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell az iskolai dokumentumokban, így a naplóban, a törzslapon és a bizonyítványban. Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, nem adható ki számára az érettségi bizonyítvány.

7. Általános tudnivalók

A közösségi szolgálat kapcsán használandó dokumentumokat az osztályfőnök bocsátja a tanulók rendelkezésére.

 • Kérjük, figyeljenek arra, hogy a Közösségi szolgálati naplóba bekerült teljesítések időtartama megfeleljen a 4. pontban leírtaknak, időrendi sorrendet kövessen és lehetőség szerint naprakész legyen.
 • A tanuló minden eddig teljesített és tervezett közösségi szolgálatot jelezzen az osztályfőnökének, hogy szükség esetén az iskola együttműködési megállapodást tudjon kötni a fogadó szervezettel.
 • Azoknak a fogadó szervezeteknek a listáját, amelyekkel az iskola együttműködik, folyamatosan frissítve megtalálhatják az iskola honlapján. Ugyanitt elhelyezzük azokat a segédleteket is, amelyekben szükség esetén részletesebben utána lehet nézni a közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalóknak.

 

Tanulók mondták a közösségi szolgálatról:

 • „Az emberekkel való kapcsolatteremtésem javult, számos új barátot szereztem.”
 • „A munka nehézségét értékeltem át.”
 • „Könnyebben tudok kommunikálni a gyerekekkel.”
 • „Jó volt kipróbálni, milyen óvó bácsinak lenni.”
 • „Elismerően tekintek a tanyagondnok munkájára.”
 • „A felnőttekkel való kommunikációs készségem fejlődött.”
 • „Kipróbálhattam, milyen egy komolyabb közösségben dolgozni.”
 • „Különleges volt egy színpadi előadásban segédkezni.”
 • „Nyugalmas munkavégzést, könyvismereteket.”
 • „Jó volt másokon segíteni.”
 • „Sokat beszéltem az öregekkel. Jobban megbecsülöm a saját feladataimat.”
 • „Nem sok jót vártam a szociális otthontól, sőt rosszat, de a végén élveztem, találtam benne jót.”
 • „Azt vártam a tűzoltóságtól, hogy tanulságos és jó lesz ott eltölteni a közösségi szolgálatot, így is lett.
 • „A közösségért végzett munka nem is olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik.”
 • „Kellemes időtöltés volt a könyvtárban, főleg az ott dolgozók miatt.”
 • „Nem gondolkodom máshogy, de más szemszögből is láttam a könyvtárat.”
 • „Nem számítottam felelősségteljes beosztásra, de végül is magam dolgozhattam és mindig megdícsértek érte.”
 • „Diákokat korrepetáltam – rájöttem, hogy a tanároknak nehéz dolguk van a diákokkal.”
 • „Elismerésem azoknak, az embereknek, akik nyáron a tűző napon dolgoznak.”
 • „Megtanulhattam a fűnyírótraktor használatát.”
 • „Az emberek megismerésében volt segítségemre, a szervezőkészségben nyertem tapasztalatokat.”
 • „Sok kedves embert ismertem meg, lehet, hogy később (nyáron) visszatérek ehhez a munkakörhöz.”
 • „Úgy gondoltam, új embereket ismerek meg, valami szokatlant akartam kipróbálni, egyúttal hasznos munkát olyan helyen, ami érdekel.”
 • „Nem igazán vártam a közösségi szolgálattól semmit, de a Múzeumban eltöltött idő –ugyan monoton volt, de –hasznos. Megszerettem a nyugodt csendes munkát. Minden munka hasznos, hogyha becsülettel végzik. Különleges volt, amikor az antropológus egy combcsontról ránézésből meg tudta állapítani, hogy az illető magasabb volt, mint a XIX. századi emberek általában.”
 • „Azt tanultam meg, hogy a közösség érdekében mindent meg kell tenni, mert ha valakinek segítünk akkor lehet, hogy ők is segítenek, ha szükség lesz rá.”
 • „Izgalmas és jó dolog egy másik generációt megismerni és együtt dolgozni velük.”
 • „Nem egyszerű egy program megszervezése, rendkívül sokféle dologra kell figyelni, hogy aki részt vesz rajta élvezhesse igazán.”
 • „Nagyon jó volt, hogy megismerhettem a szociális otthonban végzett munkát, de nem csinálnám még egyszer.”
 • „Rájöttem, hogy milyen fontos azoknak, akiknek segítettem. A beszélgetések (takarítókkal) segítettek abban, hogy jobban megbecsüljem a munkájukat, hiszen fontosabb, mint amilyennek látszik. Sokkal jobban és több embernek kellene így találkozni velük és értékelni ezt a fajta munkát.”
 • „Nagyon jó érzés volt segíteni.”
 • „Szerettem volna a tűzoltó feladatait kipróbálni, és közel volt hozzánk, átértékeltem, amit a tűzoltókról tudtam. Gondolkodom rajta, hogy tűzoltó leszek.”
 • „Rájöttem, hogy egy könyvtárban mennyi szervezés van a háttérben, hogy jól működhessen.”
 • „Jó másokon úgy segíteni, hogy nem kapok érte viszonzásul semmit.”
 • „A múzeumban végezhettem a közösségi szolgálatot, remek emberekkel, dolgozhattam együtt, olyan régészeti kincseket láthattam, melyeket korábban nem. Szívesen dolgoznék itt felnőttként is.”
 • „Szociális otthonban voltam szolgálaton, az idősek elidegenült légkörét vártam, de baráti hangulat és kapcsolat alakult ki velük. Annyiban motivál a célom elérésében, hogy olyan területen dolgozzak, amit szeretek.”
 • „Állatotthonban voltam, tisztelettel nézek azokra az emberekre, akik ennyi energiájukat fektetik ezeknek az állatoknak a boldogsága érdekében, hogy gazdit találjanak nekik. Kimerítő munka volt, de egyáltalán nem bántam meg, látva a hálás tekinteteket.”
 • „Megtapasztaltam, hogy az óvónői munkakör nagyon felelősségteljes feladat.”
 • „Különleges volt a számomra, hogy az ovisok bizonyos emberekhez – aki szereti őket – nagyon erősen ragaszkodnak. Amikor befejeztem a közösségi munkámat, néhányan sírtak és rajzokat készítettek nekem.”
 • „Jó látni, hogy az óvónők mennyire figyelnek a gyerekekre, biztosan majd az enyémekre is.”
 • „Kapcsolattartó szerepem volt egy alapítvány és partnerei között, mindennap fejleszthettem az empátiás készségemet. Tudom, hogy tartós fizikai munkavégzést nem bírom, de ez a feladat megerősített abban, hogy a kommunikáció és a kapcsolatteremtés viszont nekem való. Megtanulhattam, milyen válság helyzetből kijuttatni a dolgokat, hogyan oldjak meg problémás helyzeteket, illetve könnyebben veszem a stresszt, a kevésbé kellemes természetű embereket.”
 • „Jól éreztem magam a gyerekekkel, bár először nem sok kedvem elkezdeni, de aztán örömmel mentem nap mint nap. Jó volt, hogy figyeltek rám, felnőttnek tekintettek. A gyerekek okosabbak, mint azt hinnénk.”
 • „Egy könyvtáros táborban voltam, átértékeltem a pedagógusok munkáját. Tapasztaltam, hogy a nehézségek mellett sok pozitívum is van.
 • „Egy program megszervezésében nagyon sok munka szükséges a sikerességhez.”
 • „Szeretek segíteni a rászorulókon – idősek otthonában voltam – szociális munkával is szeretnék foglalkozni. Bebizonyosodott számomra, hogy jó érzéssel töltene el egy ilyen fajta munka. Megerősödött a pozitív véleményem a szociális munkát végző személyekről a munka szükségességéről és fontosságáról. A továbbtanulási elképzeléseimet megerősítette.Azt tapasztaltam, hogy az idős, rászoruló emberek hálásak a segítségért és a törődésért.”
 • „A gyerekekhez sokkal több türelem kell.”
 • „Elejétől kezdve örültem, hogy különböző társaságokban vehetek részt.: könyvtár, óvoda, művelődési ház, nem gondoltam, hogy ilyen segítőkészek az emberek, ennyire odafigyelnek ránk is.”
 • „Óvodában végeztem a közösségi szolgálatot, mert szeretek gyerekekkel foglalkozni és kíváncsi voltam mennyiben más, ha óvodában kell ezt tenni. Azt vártam, hogy megismerem ezt a pályát, ami sikerült is, még jobban el kezdett érdekelni a dolog. Megbizonyosodtam, hogy ez a szakma hozzám közelálló lehet.”
 • „Szeretem a gyerekeket, így óvodába jelentkeztem. Sok élményt és szeretet vártam és kaptam, megtapasztaltam, milyen munkahelyen dolgozni.”
 • „Rájöttem, milyen nehéz az óvodai dolgozóknak sok gyerekre egyszerre vigyázni.”
 • „Beletekinthettem egy munkahely menetébe. Az óvónők munkája nem egyszerű. Élmény volt rájönnöm, hogy jól bánok a gyerekekkel.”
 • „Idejártam óvodába, így esett a választásom erre a helyre. Kedvességre számítottam, meg is kaptam. Beleláthattam a munkahely légkörébe. Arra jutottam,hogy ennyi gyereket nehezen viselek el egyszerre, de ettől még szeretem őket. Jó érzéssel töltött el, hogy az óvónők gondosan figyeltek a gyerekekre.”
 • „Pontosabban megismertem, hogy mit is csinálnak az óvónők, eldöntöttem,hogy biztos nem ezen a pályán fogok tovább menni. Különleges élmény volt, hogy láthattam hogyan kell bánni egy figyelemzavaros gyermekkel.”

MobilMenü