Tájékoztató az iskolai közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése, melyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Az alábbiakban összefoglaljuk az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

1. Érintett évfolyamok

A középiskolában a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva célszerű a közösségi szolgálatot teljesíteni, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. A szolgálat elvégzése legkésőbb az érettségi bizonyítvány kiadásának időpontjáig igazolható.

2. A közösségi szolgálaton belül folytatható tevékenységek területei

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási, 
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelemi, 
 • polgári és katasztrófavédelmi,
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az a) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania a tanulót fogadó intézménynek.

3. Térbeli korlátozás

A közösségi szolgálat a tanulók helyi közösségének javát szolgálja, ezért a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, de legfeljebb ezeknek 30 kilométeres körzetén belül szervezhető meg.

4. Az időkeret felosztása

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tarthat. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. Figyelembe kell venni továbbá, hogy

 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése TANÍTÁSI NAPOKON alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben TANÍTÁSI NAPOKON KÍVÜL ALKALMANKÉNT LEGKEVESEBB EGY, LEGFELJEBB ÖTÓRÁS időkeretben végezhető.
 • A 18 év alatti a tanuló 20 óra és 6 óra között tevékenységet nem végezhet.

5. Fogadó szervezet lehet

 • a helyi önkormányzat (közszolgáltatások, katasztrófavédelem)
 • a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében
 • a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
 • a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (hitéleti, közcélú, működésével összefüggő tevékenység)
 • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • közoktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtár
 • közművelődési intézmény

6. A közösségi szolgálat dokumentálása:

A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.

A tevékenység követésére a tanuló Közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló pedagógus aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit.

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell az iskolai dokumentumokban, így a naplóban, a törzslapon és a bizonyítványban. Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, nem adható ki számára az érettségi bizonyítvány.

7. Általános tudnivalók

A közösségi szolgálat kapcsán használandó dokumentumokat az osztályfőnök bocsátja a tanulók rendelkezésére.

 • Kérjük, figyeljenek arra, hogy a Közösségi szolgálati naplóba bekerült teljesítések időtartama megfeleljen a 4. pontban leírtaknak, időrendi sorrendet kövessen és lehetőség szerint naprakész legyen.
 • A tanuló minden eddig teljesített és tervezett közösségi szolgálatot jelezzen az osztályfőnökének, hogy szükség esetén az iskola együttműködési megállapodást tudjon kötni a fogadó szervezettel.
 • Azoknak a fogadó szervezeteknek a listáját, amelyekkel az iskola együttműködik, folyamatosan frissítve megtalálhatják az iskola honlapján. Ugyanitt elhelyezzük azokat a segédleteket is, amelyekben szükség esetén részletesebben utána lehet nézni a közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalóknak.

 

Tanulók mondták a közösségi szolgálatról:

 • „Az emberekkel való kapcsolatteremtésem javult, számos új barátot szereztem.”
 • „A munka nehézségét értékeltem át.”
 • „Könnyebben tudok kommunikálni a gyerekekkel.”
 • „Jó volt kipróbálni, milyen óvó bácsinak lenni.”
 • „Elismerően tekintek a tanyagondnok munkájára.”
 • „A felnőttekkel való kommunikációs készségem fejlődött.”
 • „Kipróbálhattam, milyen egy komolyabb közösségben dolgozni.”
 • „Különleges volt egy színpadi előadásban segédkezni.”
 • „Nyugalmas munkavégzést, könyvismereteket.”
 • „Jó volt másokon segíteni.”
 • „Sokat beszéltem az öregekkel. Jobban megbecsülöm a saját feladataimat.”
 • „Nem sok jót vártam a szociális otthontól, sőt rosszat, de a végén élveztem, találtam benne jót.”
 • „Azt vártam a tűzoltóságtól, hogy tanulságos és jó lesz ott eltölteni a közösségi szolgálatot, így is lett.
 • „A közösségért végzett munka nem is olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre tűnik.”
 • „Kellemes időtöltés volt a könyvtárban, főleg az ott dolgozók miatt.”
 • „Nem gondolkodom máshogy, de más szemszögből is láttam a könyvtárat.”
 • „Nem számítottam felelősségteljes beosztásra, de végül is magam dolgozhattam és mindig megdícsértek érte.”
 • „Diákokat korrepetáltam – rájöttem, hogy a tanároknak nehéz dolguk van a diákokkal.”
 • „Elismerésem azoknak, az embereknek, akik nyáron a tűző napon dolgoznak.”
 • „Megtanulhattam a fűnyírótraktor használatát.”
 • „Az emberek megismerésében volt segítségemre, a szervezőkészségben nyertem tapasztalatokat.”
 • „Sok kedves embert ismertem meg, lehet, hogy később (nyáron) visszatérek ehhez a munkakörhöz.”
 • „Úgy gondoltam, új embereket ismerek meg, valami szokatlant akartam kipróbálni, egyúttal hasznos munkát olyan helyen, ami érdekel.”
 • „Nem igazán vártam a közösségi szolgálattól semmit, de a Múzeumban eltöltött idő –ugyan monoton volt, de –hasznos. Megszerettem a nyugodt csendes munkát. Minden munka hasznos, hogyha becsülettel végzik. Különleges volt, amikor az antropológus egy combcsontról ránézésből meg tudta állapítani, hogy az illető magasabb volt, mint a XIX. századi emberek általában.”
 • „Azt tanultam meg, hogy a közösség érdekében mindent meg kell tenni, mert ha valakinek segítünk akkor lehet, hogy ők is segítenek, ha szükség lesz rá.”
 • „Izgalmas és jó dolog egy másik generációt megismerni és együtt dolgozni velük.”
 • „Nem egyszerű egy program megszervezése, rendkívül sokféle dologra kell figyelni, hogy aki részt vesz rajta élvezhesse igazán.”
 • „Nagyon jó volt, hogy megismerhettem a szociális otthonban végzett munkát, de nem csinálnám még egyszer.”
 • „Rájöttem, hogy milyen fontos azoknak, akiknek segítettem. A beszélgetések (takarítókkal) segítettek abban, hogy jobban megbecsüljem a munkájukat, hiszen fontosabb, mint amilyennek látszik. Sokkal jobban és több embernek kellene így találkozni velük és értékelni ezt a fajta munkát.”
 • „Nagyon jó érzés volt segíteni.”
 • „Szerettem volna a tűzoltó feladatait kipróbálni, és közel volt hozzánk, átértékeltem, amit a tűzoltókról tudtam. Gondolkodom rajta, hogy tűzoltó leszek.”
 • „Rájöttem, hogy egy könyvtárban mennyi szervezés van a háttérben, hogy jól működhessen.”
 • „Jó másokon úgy segíteni, hogy nem kapok érte viszonzásul semmit.”
 • „A múzeumban végezhettem a közösségi szolgálatot, remek emberekkel, dolgozhattam együtt, olyan régészeti kincseket láthattam, melyeket korábban nem. Szívesen dolgoznék itt felnőttként is.”
 • „Szociális otthonban voltam szolgálaton, az idősek elidegenült légkörét vártam, de baráti hangulat és kapcsolat alakult ki velük. Annyiban motivál a célom elérésében, hogy olyan területen dolgozzak, amit szeretek.”
 • „Állatotthonban voltam, tisztelettel nézek azokra az emberekre, akik ennyi energiájukat fektetik ezeknek az állatoknak a boldogsága érdekében, hogy gazdit találjanak nekik. Kimerítő munka volt, de egyáltalán nem bántam meg, látva a hálás tekinteteket.”
 • „Megtapasztaltam, hogy az óvónői munkakör nagyon felelősségteljes feladat.”
 • „Különleges volt a számomra, hogy az ovisok bizonyos emberekhez – aki szereti őket – nagyon erősen ragaszkodnak. Amikor befejeztem a közösségi munkámat, néhányan sírtak és rajzokat készítettek nekem.”
 • „Jó látni, hogy az óvónők mennyire figyelnek a gyerekekre, biztosan majd az enyémekre is.”
 • „Kapcsolattartó szerepem volt egy alapítvány és partnerei között, mindennap fejleszthettem az empátiás készségemet. Tudom, hogy tartós fizikai munkavégzést nem bírom, de ez a feladat megerősített abban, hogy a kommunikáció és a kapcsolatteremtés viszont nekem való. Megtanulhattam, milyen válság helyzetből kijuttatni a dolgokat, hogyan oldjak meg problémás helyzeteket, illetve könnyebben veszem a stresszt, a kevésbé kellemes természetű embereket.”
 • „Jól éreztem magam a gyerekekkel, bár először nem sok kedvem elkezdeni, de aztán örömmel mentem nap mint nap. Jó volt, hogy figyeltek rám, felnőttnek tekintettek. A gyerekek okosabbak, mint azt hinnénk.”
 • „Egy könyvtáros táborban voltam, átértékeltem a pedagógusok munkáját. Tapasztaltam, hogy a nehézségek mellett sok pozitívum is van.
 • „Egy program megszervezésében nagyon sok munka szükséges a sikerességhez.”
 • „Szeretek segíteni a rászorulókon – idősek otthonában voltam – szociális munkával is szeretnék foglalkozni. Bebizonyosodott számomra, hogy jó érzéssel töltene el egy ilyen fajta munka. Megerősödött a pozitív véleményem a szociális munkát végző személyekről a munka szükségességéről és fontosságáról. A továbbtanulási elképzeléseimet megerősítette.Azt tapasztaltam, hogy az idős, rászoruló emberek hálásak a segítségért és a törődésért.”
 • „A gyerekekhez sokkal több türelem kell.”
 • „Elejétől kezdve örültem, hogy különböző társaságokban vehetek részt.: könyvtár, óvoda, művelődési ház, nem gondoltam, hogy ilyen segítőkészek az emberek, ennyire odafigyelnek ránk is.”
 • „Óvodában végeztem a közösségi szolgálatot, mert szeretek gyerekekkel foglalkozni és kíváncsi voltam mennyiben más, ha óvodában kell ezt tenni. Azt vártam, hogy megismerem ezt a pályát, ami sikerült is, még jobban el kezdett érdekelni a dolog. Megbizonyosodtam, hogy ez a szakma hozzám közelálló lehet.”
 • „Szeretem a gyerekeket, így óvodába jelentkeztem. Sok élményt és szeretet vártam és kaptam, megtapasztaltam, milyen munkahelyen dolgozni.”
 • „Rájöttem, milyen nehéz az óvodai dolgozóknak sok gyerekre egyszerre vigyázni.”
 • „Beletekinthettem egy munkahely menetébe. Az óvónők munkája nem egyszerű. Élmény volt rájönnöm, hogy jól bánok a gyerekekkel.”
 • „Idejártam óvodába, így esett a választásom erre a helyre. Kedvességre számítottam, meg is kaptam. Beleláthattam a munkahely légkörébe. Arra jutottam,hogy ennyi gyereket nehezen viselek el egyszerre, de ettől még szeretem őket. Jó érzéssel töltött el, hogy az óvónők gondosan figyeltek a gyerekekre.”
 • „Pontosabban megismertem, hogy mit is csinálnak az óvónők, eldöntöttem,hogy biztos nem ezen a pályán fogok tovább menni. Különleges élmény volt, hogy láthattam hogyan kell bánni egy figyelemzavaros gyermekkel.”