Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a 2016. január 01. után megkezdett érettségi vizsga esetében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

„A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről” szóló 11/2013. számú főigazgatói utasítással (a továbbiakban: főigazgatói utasítás) kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

A tanuló közösségi szolgálatának katasztrófavédelmi teljesítéséről szóló igazolását minden esetben a katasztrófavédelmi fogadó intézmény vezetője állítja ki három példányban, amelyek a tanulóhoz és a fogadó intézmény, valamint az oktatási intézmény irattárába kerülnek.

A közösségi szolgálatot teljesítő tanulók a lakosság hatékony és gyors tájékoztatása érdekében a veszélyhelyzeti tájékoztatásban maximum 5 óra időtartamnak megfelelően vehetnek részt

Közösségi szolgálatteljesítésnek minősül a BM OKF hivatalos Facebook oldalának követése és a közösségi szolgálat teljesítésében részt vevők lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy úti céljára az OMSZ által kiadott narancs és piros meteorológiai figyelmeztetések és riasztások megosztása a BM OKF hivatalos Facebook oldaláról a tanuló Facebook oldalán.

Amennyiben az OMSZ az alábbi téli vagy nyári figyelmeztető előrejelzést vagy riasztást adja ki, a tanulók részére minden 6 megosztással (veszélyjelzésenként maximum 1 megosztás) 1-1 óra közösségi szolgálat igazolható. A veszélyhelyzeti tájékoztató közzétételével a maximum igazolható óraszám 5 óra.

Nyári:  Téli
heves zivatar,
felhőszakadás,
széllökés,
nagy mennyiségű eső,
hőség.
talaj menti fagy.
ónos eső,
hófúvás,
hó,
extrém hideg,
tartós, sűrű köd,

A közösségi szolgálatban részt vevő tanuló a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során, a BM OKF hivatalos Facebook oldalának követését és a megosztások tényét a megosztott oldal bemutatásával igazolja a fogadó intézmény vezetője vagy a mentori feladatokat ellátó személy részére.

Figyelemmel arra, hogy a 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamban, valamint a 16 órás elsősegélynyújtó tanfolyamban érintett tanulók elsősorban nem a tanfolyam résztvevőinek, hanem közösségi szolgálatot teljesítőknek számítanak, a közösségi szolgálatról szóló teljesítésigazolásában nem a tanfolyam elnevezése szerepel.

 

Kecskemét, 2014. január 22.