szabokitti19Kitti több tantárgyból is részt vett iskolai, megyei és országos szintű megmérettetésen. A versenyeken méltón képviselte iskolánkat, mindig szép eredményekkel tért haza.

Az elmúlt négy évben megyei szintű matematikaverseny eredményhirdetése nem zajlott az ő jelenléte nélkül.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei eredményhirdetésén kétszer hozta el az első, és kétszer a második helyezést, valamint csapatverseny kategóriában is kétszer végzett első helyen. A verseny országos döntőjén az előkelő 9. helyezést érte el.

A Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen – tanulmányai során – egy első, és három második helyezést szerzett.

Rendszeresen indult programozási versenyeken, és minden évben részt vett a Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyen is, ahol 2017-ben a megyében első helyen végzett.

A reál tantárgyak versenyei mellett humán területen is vannak szép eredményei.

A tavalyi tanévben az Orosz klasszikusok nyomában műveltségi vetélkedőn csapatával az országos döntőn a 7. helyet szerezték meg.

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen megyei első, országos 10. helyezéssel büszkélkedhet.

Sokoldalúságát és önzetlenségét mutatja, hogy rendszeres önkéntességet vállal az elsősegélynyújtó szolgálatoknál, valamint Megyei Elsősegélynyújtóversenyen 2. helyezést ért el.

Tanulmányi eredménye jeles illetve kitűnő volt a négy év során. Az iskolai informatikai tanórák keretében megszerezte a Cisco Hálózati Akadémia nemzetközileg elfogadott oklevelét és ECDL bizonyítványt szerzett. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítványt szerzett.

Emellett közösségi munkája is kiemelkedő, többször szerepelt iskolai ünnepségeken. Tagja az ODB-nek és az osztályközösség nélkülözhetetlen, meghatározó személye.

Kitti tehetségével és segítőkész jellemével kivívta diáktársai és tanárai elismerését.

orcsikmihaly18Orcsik Mihály több tantárgyból is részt vett iskolai, kerületi, és országos szintű megmérettetéseken. A versenyekről elismerésre méltó eredményekkel tért vissza, ezzel is hozzájárulva az iskola jó hírnevéhez.

Több országos döntős dobogós helyezést ért el matematika, fizika tantárgyakból megyei és országos versenyeken. A Zrínyi Ilona versenyen első helyezést ért el 2014-ben, csapatban is több pontszerző eredménnyel büszkélkedhet. Matematikából országos OKTV döntőjébe jutott.

A megyei fizika versenyt 2018-ban megnyerte. Kitűnő tanulmányi eredménye mellett általános nevelőtestületi dicséretben részesült az elmúlt négy tanév során. Angolból C típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett és eredményesen szerepelt országos nyelvi versenyen is.

Az iskolai TEKÓ-s programozó bajnokságon „12. évfolyam legjobb programozója” címet kapta. Kimagasló teljesítménye példaértékű.

kovacsveronika17Középiskolai évei alatt mindvégig jeles eredményt ért el, tanulmányi versenyeken vett részt, s kiemelkedő kulturális tevékenységet folytatott.

Rendszeres résztvevője volt a matematikaversenyeknek, 9-es, 10-es és 11-es tanulóként megyei 2. helyezett volt, 12-es korában a Zrínyi Ilona megyei versenyen 6. helyezést ért el.

A Szép magyar beszéd versenyen 12-es korában továbbjutott a megyei fordulóba. 2014-ben gépírás versenyen indult, majd gépírás vizsgát tett. Tagja volt két alkalommal is az Orosz kultúra aranykora című irodalmi verseny csapatának. Az utolsó tanévben eredményesen szerepelt különböző közgazdasági versenyeken. Legutóbbi szép eredménye a Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei prózafelolvasó verseny 3. helyezése. Rendszeres résztvevője volt az iskola ünnepi műsorainak: szereplőként, műsorvezetőként szinte az összes iskolai rendezvényen helyt állt. A kollégiumban és az iskolában is kiemelkedő közösségi munkát végzett.

A négy év során nyújtott jeles tanulmányi és a versenyeken elért kiváló eredményeiért, valamint kiemelkedő kulturális tevékenységéért részesül a Tehetséges diák díjban.

KT16 BlahoBarnabas

Középiskolai tanulmányai során minden évben részt vehetett a Bács-Kiskun megyei matematikaverseny és a Gordiusz matematikaverseny eredményhirdetésén.

A Bács-Kiskun megyei matematikaversenyen 9.-es és 12.-es korában 2. helyezett lett, 10.-ben és 11.-ben viszont ő bizonyult a megye legjobbjának.

A Gordiusz matematikaversenyen 2013-ban és 2014-ben 2. lett, 2015-ben 3. , 2016-ban pedig 4. helyezést ért el.

Eredményei is mutatják, hogy Barnabás inkább reál beállítottságú, mégis több éven keresztül színesítette az iskolai életet azáltal, hogy szívesen segítette az iskolarádió munkáját.

A négy év során nyújtott jeles teljesítményéért és a matematikaversenyeken elért eredményeiért Vincit virtus díjban részesül.

JUST1023

A középiskolás évei alatt mindvégig kitűnő tanulmányi eredménye volt. Már tizedik osztályban kitűnt társai közül a reál tantárgyak, különösen a matematika és a fizika területén nyújtott teljesítményével, hiszen a tanulmányi versenyeken eredményt eredményre halmozott. 2013-ban a Szakács Jenő Fizikaversenyen 2. helyezést ért el, majd IT Essentials nemzetközi informatika bizonyítványt szerzett. 2014-ben középfokú komplex angol nyelvvizsgát tett.

Az idei tanévben a Megyei Fizikaversenyen negyedik, a Gordiusz Megyei Matematikaversenyen csapatban harmadik helyezést ért el.

A Zrínyi Ilona Megyei Matematikaversenyen csapatban 1. helyezett, egyénileg a 2. helyen végzett a 12. évfolyamos kategóriában. A Szakács Jenő Megyei Fizikaversenyen ismét a döntőben szerepelt, a . helyet szerezte meg.

Rendkívüli képességeivel, szorgalmával, szerény emberségével méltán vívta ki magának tanárai és diáktársai elismerését.

Négy éven keresztül kitűnő bizonyítványa volt sok-sok tantárgyi dicsérettel. Minden tanévben kiemelkedő versenyeredményeket ért el országos és megyei szinten matematikából és fizikából. A Gordiusz, később Zrínyi Ilona matematikaversenyen kétszer is a győztes csapat tagja volt; tizedikes korában egyénileg is első lett, s ezzel kivívta az iskola legeredményesebb tanulója címet.

A Bács-Kiskun Megyei Középiskolai matematikaversenyen harmadik, majd második helyen végzett. A megyei Szakács Jenő fizikaversenyeken sem adta alább a 2. és 5. helynél.
Az idei tanévben két tantárgyból: informatikából és matematikából is bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. fordulójába. Matematikából annyira jól szerepelt, hogy a döntőbe került.

10. osztályban Cisco IT Essentials vizsgabizonyítványt szerzett.

Tizenegyedikes korában angol nyelvből középszinten sikeresen nyelvvizsgázott, valamint előrehozott érettségi vizsgát tett angolból és informatikából – majdnem 100%-os eredménnyel.

Példaként állíthatjuk Fabio teljesítményét társai elé, hogy mindenki láthassa: megéri vállalni az lemondásokat, hiszen a befektetett munka mindig meghozza gyümölcsét. 

Négy éven keresztül kimagasló tanulmányi és versenyeredményei voltak.

Kilencedikes és tizedikes korában országos és nemzetközi gépíró- és szövegszerkesztő versenyeken ért el előkelő helyezéseket.

Az országos angol nyelvű műfordító versenyen 2. lett, indult a Gordiusz megyei matematikaversenyen, s évfolyamán elsőként sikeres középfokú nyelvvizsgát tett angol nyelvből.

Tizenegyedikes korában angol nyelvből C típusú felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett, a Gordiusz matematikaversenyen ismét szerepelt. Előrehozott érettségi vizs­gát tett emelt szinten angol nyelvből, középszinten informatika tantárgyból. Az előbbit 88%-os, az utóbbit 100%-os eredménnyel teljesítette, s ezzel megszerezte az ECDL bizonyítványt is.

Tizenkettedikes korában az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen páratlan teljesítményt nyújtott, hiszen három tantárgyból is eredményesen teljesített: angol nyelvből, matematikából és informatikából.

A Gábor Dénes Informatikai Emlékverseny országos döntőjébe bejutott, s jelenleg is szerepel angol nyelvű internetes versenyen.

Szorgalmával, kivételes helytállásával kivívta diáktársai és a nevelőtestület elis­merését.

Tanulmányi eredménye négy éven keresztül kimagasló volt. Kilencedikes korától rendszeresen vett részt tantárgyi versenyeken, elsősorban matematikából és fizikából.

Matematikából tizedikes korában az Arany Dániel verseny 2. fordulójába jutott. A megyei matematikaversenyen minden évben döntős volt, tavaly 4. helyezést ért el, az idei évben pedig ő bizonyult a legjobbnak, 1. lett.

Több ízben szerepelt iskolai rendezvényeken is. Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik.

Szorgalma, tehetsége és elért eredményei alapján példaként állhat diáktársai előtt.

2012. április 27.

A középiskolás évei alatt kitűnő tanulmányi eredménye volt. Már kilencedik osztályban kimagaslott társai közül több tantárgy, de különösen a matematika területén nyújtott teljesítményével, hiszen a tanulmányi versenyeken eredményt eredményre halmozott.

A Megyei Matematikaversenyen két éven keresztül harmadik, majd második helyezett volt. A Gordiusz Matematikaversenyen csapatban ötödik, negyedik és második helyezéseket ért el, az idei tanévben egyéni 9. helyen végzett. A Szakács Jenő megyei fizikaversenyen az előző tanévekben nyolcadik, hetedik és ötödik helyezést ért el, az idén 3. lett. angol nyelvből középszintű nyelvvizsgát tett 11. évfolyamos korában.

Rendkívüli képességeivel, szorgalmával, szerény, de humoros emberségével méltán vívta ki magának tanárai és diáktársai elismerését.

1. oldal / 2

MobilMenü