2008 molnarcsaba1987-ben érettségizett iskolánkban. Diákévei alatt oszlopos tagja volt az iskolai labdarúgó csapatnak, mely a diákolimpia országos döntőjébe jutott. Három évig kiválóan szerepelt a Rákóczi Kupán is, csapattársaival mindig dobogós helyezést értek el.

1996-tól iskolánk testnevelő tanára. Jó szakmai felkészültséggel és nagyfokú igényességgel végzi munkáját.

2001-ben vette át az iskolai labdarúgó szakosztály vezetését. Eredményesen készíti fel diákjait a nagypályás és kispályás mérkőzésekre egyaránt. A tanulók örömmel járnak az edzésekre, sportteljesítményeikkel, viselkedésükkel méltóképpen képviselik iskolánkat. Edzőjüket tisztelik, tanácsait, javaslatait elfogadják, betartják.

Csapatából olyan közösséget formál, amely képes sorozatosan kiemelkedő eredményekre. Háromszor a megye legjobb csapatként részt vettek a diákolimpia országos döntőjén. Itt az idei évben az ország legjobb húsz csapatának versenyében a 9. helyen végeztek. Az elmúlt hat évben a Rákóczi Kupán háromszor elsők, kétszer másodikak és egyszer harmadikok lettek.

A Garbai Kupán kétszer vehették át az aranyérmeket. Számos városi versenyről hozták el a győzteseknek járó díjakat.

Rákóczi Kupán a csapat felkészítése mellett feladatot vállal a szervezésben és a támogatási kör bővítésében.
Kiemelkedő edzői tevékenységét a Rákóczi-díj III. fokozatával ismerjük el.

2009-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán angol- biológia szakos tanárként.

2012-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerzett okleveles angoltanár végzettséget.

2008 augusztusától a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola angol tanára.

Mint pályakezdő rövid idő alatt beilleszkedett nevelőtestületünkbe. Bizo­nyí­totta, hogy magas szintű felkészültségével, hivatástudatával alkalmas a pedagóguspályára.

Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, megbízható és pontos munkavégzése, jó nevelői egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy rövid idő alatt kiérdemelte munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését. Nagyon jó szakmai felkészültséggel rendelkezve, mindig nagy empátiával aktivizálta és ösztönözte tanulóit.

Szakmai munkáját mindig a fejlődés jellemezte. Ezt jelzi a munka mellett megszerzett egyetemi kiegészítő angol nyelvből, az elvégzett tovább­kép­zések és, hogy jelenleg is készül a tanulmányai folytatására.

Oktató munkájában mindig alapos, következetes. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Eredményesen ösztönzi tanu­lóit a nyelvvizsga letételére, jó felkészítő munkájának köszönhetően tanít­vá­nyai nagy számban rendre sikerrel szerepelnek a nyelvvizsgákon. Követ­ke­zetes szakmai tevékenységével éri el, hogy diákjai jól helyt állnak az érettségi vizsgákon közép- és emeltszinten egyaránt.

A sikeres pályakezdését és az angol nyelv oktatásában végzett kiemelkedő munkáját ismerjük el a Rákóczi-díj harmadik fokozatával.

1981-ben óvónői, 1989-ben ének-zene szakos általános iskolai tanári, 2003-ban ének-zene tanári egyetemi diplomát szerzett, 2005-ben számítógép kezelői szakképesítő vizsgát tett. Közben részt vett drogügyi koordinátorképzésen is.

Végzettségeinek megfelelően a nevelés minden színterén hasznosítva szaktudását 2003 szeptembere óta iskolánk nevelőtestületének tagja. Rövid idő alatt bekapcsolódott a munkába, mert jó szakmai felkészültséggel, pedagógiai rátermettséggel, hivatástudattal végzi munkáját, melyre a nagyfokú igényesség jellemző. Nagy megértéssel, segítőkészséggel közelíti meg mások problémáit.

A diákok javaslata alapján 2006-ban Pro Iuventute kitüntetésben részesült. Ezt többek között a következővel indokolták a tanulók: „A tanárnő elhivatott pedagógus. A gyermekeket nagyon szereti, hivatása betöltése mellett sokat beszélget az iskola diákjaival, segít problémájuk megoldásában. A tanárnő számunka talán legszimpatikusabb tulajdonsága az a természetes közvetlenség és jóindulat, mellyel hozzánk fordul. Nála mindig segítségre, egy biztató szóra, vagy egy bátorító mosolyra lelhetünk.”

Ez az indoklás bizonyítja legjobban alkalmasságát az ifjúságvédelmi teendők ellátására. Sokat tesz az egészséges életmódra nevelésért. Előadásokat, bemutatókat szervez. Mint tankönyvfelelős nagy precizitással végzi a tankönyvek megrendelését, a szociális alapú kedvezmények rendezését és az elszámolásokat.

Szakmai felkészültségét igazolja, hogy ének órái jó hangulatúak, megszeretteti diákjaival tantárgyát. Sikerrel vonja be diákjait az énekkarba. Munkájával nagyban hozzájárul iskolai rendezvényeink színvonalának emeléséhez. Kreativitása megmutatkozik a karácsonyi ajándékok és az iskolát díszítő tárgyak elkészítésében, amelyre jól mozgósítja a diákokat, fejlesztve ezzel kézügyességüket.

Jó példát mutatva diákjainak szerepelt a Rómeó és Julia musicalben, ahol Verona hercegnőjét alakította. Felkészítő munkájával és zongorakíséretével segített sikerre a Hoppá Színpad legújabb mutatóját Edit Piaf életéről. Munkájának is köszönhető, hogy a Padlás című zenés darab is emlékezetes maradt mindannyiónk számára.

Az oktató-nevelő munkában kifejtett magasszintű tevékenységéért és az iskola hírnevét növelő iskola rendezvények szervezésében való aktív részvételért a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetésben részesítjük.

Iskolánkban első kitüntetését 2003-ban a ballagáson kapta. Az akkori méltatásban többek között a következők hangzottak el:

„Hihetetlenül sokoldalú, színes egyéniség. Szerepléseivel színesítette iskolánk életét, sikereivel hozzájárult iskolánk elismertségéhez. Közösségi munkája, segítőkészsége, magatartása példamutató.”

A sikeres érettségi után a Szegedi Tudományegyetemre nyert felvételt, ahol államvizsgák után okleveles matematika szakos tanárnak, valamint német nyelv és irodalom szakos bölcsésznek és tanárnak nyilvánították. Ezek után teljesülhetett régi vágya és visszakerülhetett volt iskolájába 2008. augusztus 1-től matematika-német szakos tanárnak.

Mint pályakezdő rövid idő alatt beilleszkedett nevelőtestületünkbe. Nyílt, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartása, derűs kedélye, jó nevelői egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy munkatársai, a tanulók és a szülők megbecsülését rövid idő alatt kiérdemelte.

2009. januárjától osztályfőnöki megbízást is kapott. Jó kapcsolatot alakított ki osztályával és a szülőkkel. Tanulóival aktívan részt vesznek rendezvényeken. A sikeres szereplések sorozata elismerésre méltó. Ez a sikerélménysorozat nagy motiváló erő lehet osztálya tanulóinak az igényesebb munkavégzésre.

Az eddigi sikeres tanári pályája elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetésben.

Dr. Döme Ottó - 2005

1996 óta iskolánk mérnöktanára. Magas szintű szakmai felkészültségével, hivatástudatával, őszinte, kiegyensúlyozott emberi magatartásával, segítőkészségével kiérdemelte munkatársai és diákjai megbecsülését.

Az iskolájáért nagy felelősséget érző, azért sokat tenni akaró, az új iránt fogékony kolléga, aki sokat tett a szakmai alapozó tantárgy kétszintű érettségin történő sikeres bevezetéséért, a diákok szakmai felkészítéséért, a világbanki programban a moduláris oktatási rendszer bevezetéséért.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájának eredménye, hogy az idei tanévben a mezőgazdasági alapismeretek országos tanulmányi verseny döntőjébe nyolc tanítványa jutott be. Közülük hatan százszázalékos emelt szintű jeles, ketten százszázalékos  középszintű jeles érettségi minősítést kaptak az elért helyezésük alapján.

Nagy szerepet vállal a tanulók természetvédelmi nevelésében. Szakköre védnökséget vállalt a Halas határában található védett mocsári ciprusok megmentésére. Diákjaival színvonalas pályázatot készített ebben a témakörben. Tanítványait bevonta a kutatómunkába is. A Bácsalmási Agráripari Rt. megbízásából napraforgó fajta-összehasonlító kísérleteket végeztek az iskola gyakorlóhelyén.

Sokoldalú műveltségét bizonyítja, hogy évről-évre rendez prózafelolvasó versenyt az erdélyi irodalomból, és rendszeresen feladatot vállal az irodalmi vetélkedők zsűrijében.

Mint osztályfőnök, és mint szaktanár emberségből, egymás iránti tiszteletből olyan példát mutat tanítványainak, ami meghatározóvá válhat további életükre. Munkáját minősíti, hogy a diákok szavazata alapján kétszer nyerte el a Pro Iuventute díjat.

Az eddigi sikeres tanári pálya elismeréseként részesítjük a Rákóczi-díj harmadik fokozata kitüntetésben.

 

2005. június 23.