IMGL7089A középiskolai tanulmányai során négy éven keresztül kitűnő tanuló volt és minden évben nevelőtestületi dicséretben részesült.

Kimagasló tanulmányi eredményei mellett a diákönkormányzatban képviselte az osztályát.

Szorgalmas segítőkész diák, akire mindig számíthattak diáktársai, tanárai.

IMGL4982Vivien magatartása és szorgalma példaértékű, gimnáziumi tanulmányait minden évben - mind félévkor, mind év végén - kitűnő eredménnyel zárta.

Számos iskolai ünnepségen, rendezvényen, versenyen megmutatta tehetségét. Többek között szavalt a Magyar Kultúra Napján, indult a Savaria történelmi tanulmányi versenyen, az Implom József helyesírási versenyen, a Prózafelolvasó versenyen és a Szép Magyar Beszéd versenyen is. Nemcsak humán területen jeleskedett.

A Mobilitási Hét keretein belül megrendezett iskolák közötti vetélkedőn osztálytársaival csapatban indult, melyen e tanévben az első, tavaly pedig a második helyezést értek el.

Kiemelkedő tehetsége a rajzolás területén is megmutatkozik. 2014-2017 között versenyszinten rajzolt és kerámiázott. Kétszer országos első helyezett lett, egyszer megyei 3. és megyei különdíjas, valamint Japánban egy nemzetközi versenyen arany minősítést kapott, munkája egy évig Tokióban vándorkiállításon volt látható. 2015-2018 között művészeti iskolába is járt, megtanulta a digitális rajzolás technikákáját amivel főként emberportrékat és logókat készített.

KuklisEnikoKuklis Enikő szorgalma, tehetsége és akaratereje példaértékű osztálytársai, évfolyamtársai előtt. Nemcsak a félévi és évvégi bizonyítványában, de ellenőrzőkönyvében sem találkozhattunk más osztályzattal, mint jeles.

Mivel szinte minden tárgyból tantárgyi dicséretben részesült, év végén minden alkalommal tantestületi dicséretet kaphatott. Szorgalmát bizonyítja, hogy angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

Tudatosan, felkészülten várja a továbbtanulást, ahol újabb sikerek elérésére lesz lehetősége.

RadaAdelRada Adél minden tantárgyban nagyon tehetséges, ezt jól bizonyítja, hogy bizonyítványába sem félévkor, sem év végén nem került más osztályzat, mint jeles. A jelesek sem egyszerű jelesek, hiszen minden év végén tantestületi dicséretben részesült a sok tantárgyi dicsérete miatt.

Tizedikes korában megszerezte a középfokú C típusú nyelvvizsgát angol nyelvből.

Adél tehetségeségével öregbítette iskolánk hírnevét.

PantsitsVivienPáncsits Vivien minden tantárgyban tehetséges, ezt bizonyítja, hogy 4 éven keresztül félévkor és év végén kitűnő bizonyítványt vihetett haza. Különösen azokon a területeken mutatott kiemelkedő teljesítményt, amelyekben szükség van a logikára.

Kitűnőségét minden év végén nevelőtestületi dicsérettel jutalmaztuk. Szorgalmát bizonyítja, hogy felsőfokú C tipúsú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből.