Hivatalos kapcsolatba az iskolával először 2001-ben került, amikor beiratkozott az akkori informatikai osztályba. Rákóczis éveit az érettségi és a számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítés megszerzésével zárta 2005-ben. Tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán folytatta tovább, ahol 2009-ben kommunikáció-művelődésszervező diplomát szerzett. 2007-től egy másik célt is kitűzött, levelező szakon belekezdett a Szent István Egyetemen a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakba, amiből 2011 végén diplomázott is.

Ugyanebben az évben, 10 évvel az első kapcsolat kezdete után, újra átlépte a Rákóczi küszöbét, de már nem tanulóként, hanem fiatal, pályakezdő, agrárszakmai tanárként.

Rövid idő alatt népszerűvé vált a diákok, és a kollégái körében. A szakmai munkája mellett igen nagy lelkesedéssel fordult mindig is a tekós labdarúgósport irányába. Számára a tanév legvártabb eseménye volt akkor is és most is a Rákóczi Kupa. 2006-tól Tekó Terminátors néven lelkes szurkolói csapatot toborozott és működtetett évekig. Részt vett a 35., 40., 45. Rákóczi Kupákra készült emlékkönyvek megírásában. Pedagógusként egyre inkább kivette a részét az iskolai sportélet színessé tételében. Számos labdarúgó-esemény megalapítója. 2012-ben indította útjára a Kötény Kupa nevű lányfocitornát, amit azóta is szervez. Ötlete alapján szólítjuk az iskola műfüves grundjára 2013-tól minden évben az általános iskolák ügyes labdarúgóit az Ingenium Kupán. 2016-tól pedig, szintén neki köszönhetően immáron 3. alkalommal lehetett a sportcsarnokunk házigazdája a halasi középiskolásoknak hirdetett Meglepetés–vegyes Kupának.

2012-ben lelkes kezdeményezésének eredményeként útjára indult az I. Tekó Horgászkupa, ami jelenleg már a hatodik alkalmán van túl.

2014-től 3 évig, távozásáig, műszaki vezetői feladatokat látott el. A vezetői évei alatt a Rákóczi Kupa egyik fő szervezőjévé vált. Munkájának köszönhetően 2015-ben Petur András vezette Sport1 TV labdarúgócsapata ellen állhattak pályára a tekós öregfiúk.

2017-ben elhagyta a tanári pályát, de nem hagyta el az iskolát, nem hagyta el a tekós labdarúgást sem. A mindenkori kupaszervezésben az egyik legnagyobb segítsége maradt a mai napig az intézménynek. Támogatók tucatjával tartja folyamatosan a kapcsolatot.

Második éve kap megbízást az iskolai leány labdarúgócsapat edzői feladataira, folytatva így a 2011-ben megkezdett munkáját. Ez a munka beérett, hiszen a semmiből elindított leány labdarúgás e tanévben minden eddigi rekordját megdöntötte. Városi, megyei és országos versenyeken csak dobogón végeztek a lányok. 8 arany-, 2 ezüst-, 5 bronzéremmel csillogtatták tovább az iskola fényét.

Ügyes tanítványunknak, lelkes, kezdeményező kollégánknak, önzetlen támogatónknak ifj. Dávid Gézának munkájáért elismerésként adományozzuk 2019-ben a „Nevelő-oktató munka támogatásáért”-díjat.

1981 júniusában sikeres háztartási felszerelések-eladói vizsgát tett Kiskunhalason. Tanulmányainak befejezését követően a kereskedelemben és a mezőgazdaságban helyezkedett el. Munka mellett 2009 júniusában sikeres érettségi vizsgát tett a Szilády Áron Gimnáziumban.

A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában 1998. március 8-tól kezdett dolgozni takarítónőként.

Mindenkor nagy önállósággal, szorgalommal, és igényességgel végzi mindennapi munkáját. Szakértelemmel és fáradságot nem ismerve látja el a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat. Sokat tesz azért, hogy minél otthonosabb és tisztább környezetben tanulhasson a diák, és dolgozhasson a pedagógus.

Aktívan részt vesz az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, valamint az utómunkálatokban.

Mások problémáit maximálisan megértő, az iskola sikeres működéséért felelősséget érző, az iskoláért időt és fáradtságot nem kímélő, önzetlenül tenni akaró kolléga. Jó kapcsolatot tart a pedagógusokkal és a dolgozókkal.

Kiegyensúlyozott, mindig jó kedélyű és mindenkor kedves közvetlen magatartásával, szolgálatkészségével kivívta a diákok szeretetét, munkatársai megbecsülését, nagyrabecsülését.

Az iskolában végzett húszéves munkáját ismerjük el „Az oktató-nevelő munka támogatásáért díj” adományozásával.

1978-ban sikeres vendéglátóipari-eladói vizsgát tett Kiskunhalason. A tanulmányainak befejezését követően a vendéglátóiparban helyezkedett el, majd 1980-tól a Kötöttárugyárban dolgozott. 1993. október 1-én munkahelyet váltott és az akkori II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola konyhájára került. Konyhai kisegítőként kezdett, majd segédszakácsként tevékenykedve veszi ki részét a mai napig az iskolai menza feladataiból.

Önállósággal, nagy szakértelemmel és fáradságot nem ismerve látja el a munkaköréhez kapcsolódó feladatokat. A rendelkezésre álló receptekből és nyersanyagokból igyekszik minél ízletesebb ételeket készíteni.

Fontos szerepet vállal abban, hogy a rendezvényeink mindenkor sikeresek legyenek. Munkájának is köszönhető, hogy a vendégek többnyire nagy megelégedéssel méltatják a konyha étkeit.

Jó kedélyével, közvetlen kapcsolatot alakít ki kollégáival, ami alapfeltétele a kellemes munkahelyi légkörnek. Kiegyensúlyozott, barátságos, kedves stílusával kivívta a dolgozók és diákok szeretetét, megbecsülését. 

24 éve, az iskolánkban kifejtett önzetlen szolgálatának elismeréseként adományozzuk 2017-ben Paska Mihálynénak Az oktató-nevelő munka támogatásáért-díjat.

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen végezte, mint okleveles kertészmérnök. 1998-ban mérlegképes könyvelő szakképesítést, majd 2011-ben államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítést szerzett. Jelenleg adótanácsadói szakmai továbbképzésen vesz részt.

2011-től dolgozik az iskolában gazdasági intézményvezető-helyettes munkakörben. Munkakezdése egybeesett az új intézményvezetés megalakulásával, ami egyben az önkormányzati fenntartás utolsó évét is jelentette. Munkája során így, egy megújult vezetői team aktív tagjaként vállalt meghatározó feladatokat az intézmény működtetésében. Az induló tanév kihívása volt a méltatlanul alulfinanszírozott önkormányzati keretek között az intézményi likviditás megteremtése, a bérek pontos kifizetése. Új gazdasági vezetőként nehéz feladatot rótt rá a megelőző 10 év szakképzési hozzájárulási forrásainak elszámolása az állam felé, valamint az intézményi infrastuktúra mindennemű leltározási, gazdálkodási adminisztrációinak átvilágítása.

Lelkiismeretes munkájának köszönhetően rendezett viszonyokkal kezdődhetett el 2012 tavaszán az egyházi fenntartásba vétel adminisztrációja. Munkáltatói, munkajogi, számviteli egyéb gazdasági vonatkozású adminisztratív feladatok sokasága nehezedett rá és az általa irányított gazdasági irodára az átmenet nehéz hónapjaiban. A pontos feladatvégzésnek okán az új "egyházi" tanév elindulhatott úgy, hogy minden munkaszerződés időben elkészült, az első munkabér is csúszás nélkül került kifizetésre. A kezdeti feladatok közé került a gazdasági iroda átállítása az államháztartási könyvelési szemléletről a vállalkozási könyvelési rendre.

Számos sikeres pályázat elkészítésében, költségvetésének összeállításában, pénzügyi zárásában is közreműködött. Ezek közül az egyik legnagyobb a TÁMOP 2.2.5 projekt, aminek gazdasági vezetője volt, de három sikeres NEA pályázat pénzügyi koordinációját is ellátta. Végzi a mindennapokban az iskolai alapítvány pénzügyi irányítását is.

Napi szinten tartja karban az intézmény gazdálkodással összefüggő szabályzatainak összességét, amelyek kétévente kormányhivatali ellenőrzésen is átesnek, de összerendezője az éves könyvvizsgálati dokumentációnak is, amelynek precizitása egyházmegyei szinten is elismert.

Munkakörének része a gazdasági iroda vezetésén túl az intézmény nem pedagógus dolgozóinak irányítása, az infrastruktúra állagmegóvási, fejlesztési feladatainak tervezése, koordinálása. Törekvéseinek eredményeként ezen a területen is töretlenül fejlődhet az iskola.

Egy önállóan gazdálkodó, munkáltató jogkörökkel rendelkező, vállalkozási tevékenységet végző intézmény életében a gazdasági iroda munkájának fontossága megkérdőjelezhetetlen. Feladatainak hibátlan elvégzéséért a gazdasági vezető a felelős. Budainé Hegyi Viktória ezt a feladatát nagy szakértelemmel, lelkesedéssel, komolysággal végzi minden egyes munkanapon.

E hivatástudatot kívánjuk 2016-ban elismerni a számára odaítélt "Oktató-nevelő munka támogatásáért"-díjjal.

1982-ben diákként került először az iskolába, ahol négy évvel később növénytermesztő gépész képesítést szerzett.

1992-től mint munkatárs tért vissza, és közel egy évtizeden keresztül szakoktatóként segítette a gyakorlati képzést. 1998-tól oktatástechnikusi feladatokat is ellátott.

A sport, azon belül is a labdarúgás mindig is központi szerepet töltött be az életében. Már fiatalon is aktív focista volt, a rákóczis diákéveiben pedig az iskolai csapat alapembere lett. A Rákóczi Kupa 1984-es döntőjében kupagyőzelmet érő gólt szerzett. Egy évvel később bronz-, majd végzősként újabb aranyéremmel gazdagodott.

1994-ben átvette a Tekós csapat vezetését, irányításával 4 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyert a csapat.

2000-ben labdarúgó sportágban sportedzői szakképesítést szerzett.

2001-től másfelé sodorta az élet, ám szeretett iskolájától sosem szakadt el. Részt vett a 40. Rákóczi Kupára megjelent „A Rákóczi Kupa története” című jubileumi emlékkönyv összeállításában. 2013-ban a civil munkája mellett első szóra vállalta, hogy visszatér a focicsapat élére, ahol egy újabb sikerszéria vette kezdetét. A Rákóczi Kupákon szerzett arany és ezüstérem mellett szinte az összes rangos tornán értek el győzelmet vagy legalább dobogós helyezést. Vezetőedzőként állt a magyar, diák futsal válogatott mellett 2014-ben a Katolikus Iskolák Világjátékán Bécsben, ahol a főleg rákóczis diákokból álló csapat az 6. helyezést érte el. A tanulókkal remek, szinte baráti kapcsolatot ápol, a pályán és azon kívül is számíthatnak rá.

Aktívan vesz részt a Rákóczi Kupa és társrendezvényeinek megszervezésében, ilyen többek között a már hagyománnyá vált Tekó-Szilády öregfiúk mérkőzés.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium iránti elkötelezettségét köszönjük meg az „Oktató-nevelő munka támogatásáért” díjjal Dózsa Zsoltnak!